Tìm kiếm văn bản

Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2018-2019

Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

Số kí hiệu 05/QĐ-MNTTA
Ngày ban hành 01/08/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/08/2018
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường MN Thị trấn A
Người ký Nguyễn Thị Chiến

Nội dung

   UBND HUYỆN QUỐC OAI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MN THỊ TRẤN  A                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
        Số :     /QĐ- MNTTA                                  Thị trấn, ngày 01 tháng 8 năm 2018                                                
                                                                             

                                                  QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn
năm học 2018- 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN QUỐC OAI A

     Căn cứ điều lệ trường Mầm non được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD& ĐT ngày 7/ 4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      Căn cứ văn bản hợp nhất số: 05/VBHN-BGD&ĐT ngày 13/02/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo;
      Căn cứ tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2018-2019  của trường Mầm non Thị trấn Quốc oai A;
        Xét năng lực và trình độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
                                                       
QUYẾT ĐỊNH

   Điều 1: Bổ nhiệm các Ông (bà) có tên sau làm Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn kể từ
ngày 01/8/2018. (có danh sách kèm theo).
    Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn thực hiện theo Điều 14; điều 15
     Điều lệ trường Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
    Các Ông (bà) có tên trong Điều 1 được hưởng lương và phụ cấp (nếu có), kể từ ngày 1/8/2018
   Điều 3: Các ông (bà) có tên tại Điều 1, kế toán và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./
Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG
- HT,PHT ;
- GV,NV;
- Lưu VT.                                                                                                                                             
                                                                                      
                                                                               Nguyễn Thị Chiến
                   DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ  CHUYÊN MÔN
(Kèm theo quyết định số ...../QĐ-MNTTQOA ngày 01/8/2018 của Hiệu trưởng trường
Mầm non Thị Trấn Quốc Oai A)

 
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ Ghi chú
1
Nguyễn Thành Tuyên
1989 ĐH Tổ trưởng Mẫu giáo  
2 Nguyễn Thị  Khuyên 1981 ĐH Tổ Phó Mẫu giáo  
 
3 Phạm Thị Huệ 1987 Tổ trưởng Nhà trẻ  
 
4 Nguyễn Thị Nguyệt 1981 Tổ phó Nhà trẻ  
 
5 Bùi Thị Ngọc Lan 1987 TC Tổ trưởng văn phòng  
    UBND HUYỆN QUỐC OAI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MN THỊ TRẤN  A                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
        Số :     /QĐ- MNTTA                                  Thị trấn, ngày 01 tháng 8 năm 2018                                                
                                                                             

                                                  QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn
năm học 2018- 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN QUỐC OAI A

     Căn cứ điều lệ trường Mầm non được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD& ĐT ngày 7/ 4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
      Căn cứ văn bản hợp nhất số: 05/VBHN-BGD&ĐT ngày 13/02/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo;
      Căn cứ tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2018-2019  của trường Mầm non Thị trấn Quốc oai A;
        Xét năng lực và trình độ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
                                                       
QUYẾT ĐỊNH

   Điều 1: Bổ nhiệm các Ông (bà) có tên sau làm Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn kể từ
ngày 01/8/2018. (có danh sách kèm theo).
    Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn thực hiện theo Điều 14; điều 15
     Điều lệ trường Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
    Các Ông (bà) có tên trong Điều 1 được hưởng lương và phụ cấp (nếu có), kể từ ngày 1/8/2018
   Điều 3: Các ông (bà) có tên tại Điều 1, kế toán và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./
Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG
- HT,PHT ;
- GV,NV;
- Lưu VT.                                                                                                                                             
                                                                                      
                                                                               Nguyễn Thị Chiến
                   DANH SÁCH TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ  CHUYÊN MÔN
(Kèm theo quyết định số ...../QĐ-MNTTQOA ngày 01/8/2018 của Hiệu trưởng trường
Mầm non Thị Trấn Quốc Oai A)

 
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ Ghi chú
1
Nguyễn Thành Tuyên
1989 ĐH Tổ trưởng Mẫu giáo  
2 Nguyễn Thị  Khuyên 1981 ĐH Tổ Phó Mẫu giáo  
 
3 Phạm Thị Huệ 1987 Tổ trưởng Nhà trẻ  
 
4 Nguyễn Thị Nguyệt 1981 Tổ phó Nhà trẻ  
 
5 Bùi Thị Ngọc Lan 1987 TC Tổ trưởng văn phòng  
 

    UBND HUYỆN QUỐC OAI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MN THỊ TRẤN  A                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
        Số :     /QĐ- MNTTA                                  Thị trấn, ngày 01 tháng 8 năm 2018                                                
                                                                             

                                                

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Cơ quan ban hành
Video
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay2,034
  • Tháng hiện tại25,048
  • Tổng lượt truy cập885,267
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây